VenJ-Online.nl is voor u de juiste vermogensbeheerder.

Waarom?

Uw belang

Uw belang staat bij ons voorop en wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.

Bij vermogensbeheer, zeker wanneer u dit uitbesteedt, draait het om vertrouwen. Bij VenJ-Online.nl is dit een van de belangrijkste pijlers. U kunt ervan op aan dat wij voor u aan het werk zijn: deskundig, onafhankelijk en transparant. In uw belang. Uiteindelijk gaat het erom dat we een langdurige relatie met u opbouwen en dat u ervan overtuigd bent dat VenJ-Online.nl voor u de juiste vermogensbeheerder is.

Rust en gemak

U wilt uw vermogen laten groeien en beoogt daarmee uw financiële wensen en doelen te verwezenlijken, zonder dat u hier dagelijks mee bezig wilt zijn en dat u hier tijd aan kwijt bent. Bij VenJ-Online.nl bent u ervan verzekerd dat u op een gemakkelijke en transparante manier uw vermogen kunt laten renderen. Korte lijnen en directe toegang tot uw beleggingen op een eenvoudige wijze, online, 24 uur per dag. Hierdoor houdt u overzicht en ervaart u het gemak dat uw vermogen in goede handen is.

Transparant

Bij VenJ-Online.nl weet u waar u aan toe bent. Voor de gehele serviceverlening van het beheer van uw vermogen brengen wij kosten in rekening. Dit doen wij tegen scherpe en concurrerende tarieven. VenJ-Online.nl werkt voor een all-in tarief. Dit betekent dat alle kosten (slechts 0,10% per maand) voor zowel het beheer van uw portefeuille als voor de aankoop van en mutaties in de portefeuille in dit tarief verwerkt zitten. 

Middels uw inlog bij VenJ-Online.nl heeft u altijd een heldere kijk op uw portefeuille. U heeft ten alle tijden zicht op de samenstelling van uw portefeuille en u kunt de prestatie van uw portefeuille volgen. 24/7. Eenvoudig en transparant.

Onafhankelijk

VenJ-Online.nl bouwt uw portefeuille op met beleggingsfondsen en indextrackers. Een duidelijke en bewuste keuze, omdat wij niet geloven in stock picking. Wij werken niet met eigen beleggingsfondsen, maar maken gebruik van beleggingsfondsen en indextrackers van verschillende fondshuizen wereldwijd.

De aanbieders van deze fondsen mogen sinds 2014 geen zogeheten "kick-back" vergoedingen meer verstrekken aan banken en vermogensbeheerders. Een terechte wetswijziging. Dit zorgt ervoor dat u ervan verzekerd bent dat wij alleen de beste fondsen voor u selecteren. Geheel onafhankelijk, zonder belangenverstrengeling en gebaseerd op de juiste afweging tussen rendement, risico en kosten van het beleggingsfonds zelf.

Deskundig

Als beleggingsteam van VenJ-Online.nl zijn we er trots op om voor u uw vermogen te beheren. Middels ons 5-koppig team van vermogensbeheerders, met daarbij hun ondersteuners, kunt u bouwen op onze ruime beleggingservaring en kennis van de financiële markten. Onze beheerders zijn allen DSI-gecertificeerd en voldoen daarmee aan de kwaliteitsnormen- en eisen van de Autoriteit Financiële Markten en het DSI.

Flexibiliteit

Iedere maand kunt u bij ons kosteloos in- en uitstappen. U blijft tevens de mogelijkheid behouden om maandelijks een opname te doen uit uw vermogen of om vermogen toe te voegen aan uw portefeuille. De ideale manier om uw vermogen gestaag te laten groeien is door gebruik te maken van een periodieke inleg .

Laagdrempelig

VenJ-Online.nl is ervan overtuigd dat professioneel en gedegen vermogensbeheer nagenoeg voor iedereen bereikbaar dient te zijn. Vandaar dat wij onze dienst al aanbieden voor vermogens vanaf 5.000,- euro. Voor minderjarigen is deze mogelijkheid er al vanaf 2.500,- euro. Op een eenvoudige wijze kunt u zich als klant bij ons aanmelden. Met het doorlopen van drie stappen heeft u de grote stap gezet naar de opbouw van uw vermogen. Prettig daarbij is dat wij altijd voor u klaar staan en dat wij snel en goed bereikbaar zijn.


Let op: met beleggen behaalt u mogelijk een hoger rendement dan met traditioneel sparen. De kans op hoger rendement brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw belegging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. Zo kunt u uiteindelijk een bewuste en verantwoorde keuze maken.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Dutch Securities Institute (DSI)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toelichting Rendementsverwachting per risicoprofiel

Bij het berekenen van het te verwachten rendement wordt in eerste instantie uitgegaan van een historisch gemiddeld rendement dat op lange termijn met een dergelijke belegging is behaald. Dit is het weergegeven rendement dat is opgenomen bij ieder risicoprofiel.

Middels dit gemiddelde rendement wordt berekend wat uw verwachte eindkapitaal zal zijn, passend bij uw beleggingshorizon. Dit verwacht rendement is dus gebaseerd op het verleden.

Het werkelijke rendement op uw beleggingen in de toekomst kan hiervan afwijken. Dit is grotendeels afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat tijdens uw beleggingsperiode en hoe de financiële markten hierop reageren.

In de praktijk is het zo dat er beleggingsjaren bij zullen zijn waarbij de rendementen hoger  of lager (ongunstig scenario) uitvallen dan het eerder genoemde historische gemiddelde rendement. Door deze verschillende uitslagen kan het eindrendement van uw vermogen afwijken van het eerdere ingeschatte verwachte rendement. Dit rendement kan dus hoger (gunstig scenario) uitpakken, maar ook lager (ongunstig scenario).

Om u een goed beeld te geven van deze mogelijke afwijkende eind- en tussentijdse rendementen zijn in de grafiek drie gekleurde gebieden weergegeven.

De kans is het grootst dat het beleggingsrendement wat u zult behalen tijdens uw beleggingsperiode in het donkergroene gebied ligt. De middelste donkergroene lijn toont daarbij het verloop van uw rendement conform het historisch gemiddelde rendement.

Het lichtgroene gebied toont een mogelijk rendementsverloop in het geval de beleggingsportefeuille profiteert van meer dan gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (gunstig scenario). Het oranje gebied laat zien wat uw rendement kan zijn bij tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten (ongunstig scenario).

Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat u moet beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat het eindrendement van uw portefeuille buiten de bovenste of onderste lijn kan vallen. Dit geldt zowel neerwaarts als opwaarts.